Pravilnik o naknadi štete u hotelu Hercegovina

INDIVIDUALNE REZERVACIJE (DO 10 OSOBA)

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA REZERVACIJE, NEDOLASKA GOSTA ILI SKRAĆENJA BORAVKA

Otkazivanje rezervacije bez naknade štete moguće je do 14 dana prije trenutka kada gost može da počne da koristi usluge smještaja u hotelu. Za rezervacije otkazane u roku kraćem od 14 dana hotel zadržava pravo naknade štete u iznosu od 50% rezervisane usluge.

U slučaju nedolaska gosta u rezervisanu sobu/sobe hotel zadržava pravo naplate cijene pune rezervacije.

U slučaju skraćenja boravka i najavom istog u roku kraćem od 14 dana, hotel zadržava pravo naplate 50% pune rezervacije na ime štete.


 

GRUPNE REZERVACIJE (VIŠE OD 10 OSOBA)

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU OTKAZIVANJA GRUPE

Otkaz najavljene i potvrđene grupe od strane korisnika usluga mora biti dostavljen u pisanoj formi. Pod grupom se podrazumjeva cjelina od deset i više osoba koje organizovano borave i koriste usluge. Potvrđena grupa je ona sa kojom se korisnik usluga uplatom avansa usaglasio sa ponuđenim uslovima.

Avans se naplaćuje u iznosu 20% od cjelokupnog iznosa usluge, odmah po potvrđivanju rezervacije.

Korisnik usluga može otkazati najavljene potvrđene grupe minimum 28 dana prije najavljenog dolaska. Ukoliko se grupa otkaže u periodu kraćem od 28 dana, a dužem od 14 dana prije početka korištenja usluga, davalac usluga zadržava pravo da korisniku naplati na ime štete 50% iznosa rezervisane usluge.

Ukoliko se grupa otkaže u periodu kraćem od 14 dana prije početka korištenja usluge hotel će izvršiti naplatu 80% iznosa cjelokupne rezervacije.


 

NAKNADE ŠTETE U OSTALIM SLUČAJEVIMA

Davalac usluga ima pravo da udalji osobe sumnjivog/neprihvatljivog ponašanja iz prostorija hotela. Ukoliko se procijeni da će se zbog ponašanja i/ili preduzetih aktivnosti od strane gostiju-grupe ugroziti nesmetan rad hotela u cjelini, bezbjednost ostalih gostiju i hotela kao objekta i zaposlenih ili imidža davaoca usluge, davalac usluga zadržava pravo da gosta-grupu udalji iz hotela i u tom slučaju korisnici usluga, odnosno gosti nemaju pravo na naknadu štete od davaoca usluga.

U slučaju konstatovanja štete načinjene od strane gosta hotela, hotel ima pravo naplate štete po osnovu zapisnika menadžmenta hotela i procjene vrijednosti učinjene štete.

Ako se rezervacija otkaže radi smrtnog slučaja ili kožnih/infekcijskih oboljenja, gosta ili pojedinaca iz grupe uz dokaz o istim hotel neće izvršiti naplatu rezervacije za iste.